...

Termeni și condiții generale privind prestarea serviciilor pe Platforma imobilareoferte.ro

Site-ul www.imobiliareoferte.ro este administrat de către societatea ROMENCOS TEAM SERV COM SRL, persoană juridică română, având cod unic de identificare 15992730, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J03/1662/2003, cu sediul în Pitești, str. Victoriei, nr. 49, județ Argeș, e-mail office@imobiliareromencos.ro.

Accesarea platformei și achiziționarea serviciilor noastre implică acceptarea termenilor și condițiilor cuprinse în acest document, în acest sens recomandăm lecturarea atentă și integrală a documentului. Pentru scopul acestui set de Termeni și Condiții, www.imobiliareoferte.ro și/sau Aplicația imobiliareoferte.ro vor fi denumite "Platforma imobiliareoferte.ro".

Important! Platforma imobiliareoferte.ro nu este agenție imobiliară, dezvoltator imobiliar sau proprietar al proprietăților promovate!

Accesarea și utilizarea Platformei www.imobiliareoferte.ro inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestora, înregistrarea unui cont sau solicitarea oricărui serviciu furnizat prin intermediul Platformei imobiliareoferte.ro se poate face doar potrivit acestui set de Termeni și Condiții, care includ Politica de Confidențialitate a Datelor si Politica privind Cookies.

Pentru utilizarea spațiului dedicat partenerilor se aplica exclusiv prevederile din Termeni și Condiții aplicabile profesioniștilor pentru acea secțiune și, în plus, contractul comercial stabilit între părțile semnatare.

SC ROMENCOS TEAM SERV COM SRL furnizează sub forma bazelor de date exclusiv premisele tehnice, prin intermediul cărora sunt transmise informațiile (anunțurile imobiliare), fără a exercita nicio editare de fond asupra conținutului anunțurilor, fiind exclusiv o platformă dedicată postărilor având ca obiect bunurile imobile.

Se impune întărit faptul că platforma imobiliareoferte.ro nu reprezintă partea contractuală care intermediază servicii sau tranzacții imobiliare. Această platformă nu este implicată în niciun fel în relația dintre părți, nici în calitate de intermediar, nici în calitate de parte contractuală sau reprezentant legal al unei parți contractuale.

Astfel, contractele rezultate ca urmare a unui pachet de anunțuri inserat pe platforma imobiliareoferte.ro vor fi încheiate și executate fără participarea societății noastre.

Art. 1 – DEFINIȚII

1.1) Platformă de imobiliare – Pagină de internet în forma www.imobiliareoferte.ro sau în orice altă formă care va fi decisă de SC ROMENCOS TEAM SERV COM SRL, incluzând orice secțiune sau subpagină care este dedicată promovării ofertelor legate de piața imobiliară.

1.2) Furnizor - Societatea ROMENCOS TEAM SERV COM SRL, persoană juridică română, având cod unic de identificare 15992730, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J03/1662/2003, cu sediul în Pitești, str. Victoriei, nr. 49, județ Argeș, e-mail office@imobiliareromencos.ro.

1.3) Aplicație sau pagină – Pagina de internet care va fi decisă de Furnizor, incluzând orice secțiune sau subpagină a acesteia, al cărei administrator este SC ROMENCOS TEAM SERV COM SRL dedicată promovării bunurilor imobiliare și alte anunțuri în strânsă interdependență și care este disponibilă Partenerilor pe baza introducerii numelui de utilizator și a parolei unice.

1.4) Anunț – informații de natură tehnică privind construcția, vânzarea, închirierea sau oferirea de alte servicii în strânsă legătură cu transmiterea dreptului asupra unui imobil, aflat pe teritoriul României. Aceste informații sunt listate de către un Utilizator al Platformei imobiliareoferte.ro, în condițiile stipulate în acești Termeni și Condiții. Valabilitatea anunțului este în conformitate cu pachetul achiziționat de către Utilizator. Expunerea fiecărui Anunț se prelungește automat la achiziția unui nou Pachet publicitar, sub rezerva dezactivării acestuia de către Utilizator.

1.5) Utilizator - persoana fizică, cu vârsta de cel puțin 18 ani și deplină capacitate de exercițiu, incluzând persoana juridică sau persoana fizică autorizată care accesează platforma imobiliareoferte.ro. Utilizatorul certifică vârsta prin introducerea anului nașterii și prin simpla acceptare a prezentului document. Utilizatorii își asumă responsabilitatea completă pentru alegerea și utilizarea Serviciilor achiziționate. Copiii cu vârsta sub 18 ani trebuie să fie înscriși pe Platformă sub contul responsabilului legal. Părinții sau tutorii sunt singurii responsabili pentru prezența cu copiii lor minori atunci când utilizează Platforma.

1.6) Cont de utilizator – înregistrare informatică personalizată, creată de Furnizor pentru Utilizator, cu scopul de a beneficia de serviciile din cadrul Platformei.

1.7) Partener – profesionistul, persoana juridică sau persoana fizică autorizată care desfășoară o activitate în domeniul imobiliar și care utilizează această platformă în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu Furnizorul.

1.8) Condiții Speciale și Forța majoră – act adițional sau notificare scrisă și semnată de către Furnizor și Partener, parte integrantă a contractului dintre aceștia, prin care se stabilesc, prelungesc, suspendă sau elimină unele părți și care se completează cu acești Termeni și Condiții.

1.9) Pachet publicitar sau Lista de prețuri – un pachet sau o listă care include tarifele percepute de către Furnizor ca și contravaloare a serviciilor prestate; reprezintă un adițional la Termeni și Condiții; o listă cu prețurile serviciilor de promovare actualizate în timp real și care se regăsește pe cel puțin o pagină sau subdomeniu în cadrul Platformei.

1.10) Perioada de facturare – o perioadă de zile calendaristice consecutive de prestare a Serviciilor în beneficiul Partenerilor și pentru care se emite factură, potrivit contractului de prestări servicii.

1.11) Operator – persoana fizică sau juridică mandatată de către Furnizor să verifice și să modereze conținutul anunțurilor publicate de către Utilizatori sau Parteneri în cadrul Platformei.

1.12) Soft CRM extern – soluție profesionistă dedicată managementului portofoliului de anunțuri imobiliare care nu se află în administrarea Furnizorului și nu este facturată de către acesta.

1.13) Soft CRM extern – soluție profesionistă dedicată managementului portofoliului de anunțuri imobiliare care nu se află în administrarea Furnizorului și nu este facturată de către acesta.

1.14) Scor de calitate – un algoritm de calcul al bonității fiecărui anunț și utilizator, fără ca Furnizorul să se limiteze la acestea.

Art. 2 – DESCRIEREA SERVICIILOR

2.1) Furnizorul se obligă să furnizeze, cu promptitudine, un formular de inserare al anunțurilor, să verifice corectitudinea anunțurilor listate și să asigure accesul la anunțurile din bazele de date ale Platformei prin intermediul internetului pentru perioada de timp convenita cu Utilizatorul.

2.2) Fără a exista o limită de timp, Utilizatorul sau Partenerul pot publica gratuit indiferent de modul de distribuire al acestora către agenții imobiliari, pe un singur cont un maximum 25 de anunțuri cu proprietăți imobiliare de vânzare sau închiriere ori pot căuta printre anunțurile publicate deja. Astfel, Utilizatorii și Partenerii au acces gratuit la majoritatea Serviciilor Platformei excepție făcând serviciul de publicare preferențială pentru care Utilizatorii pot opta oricând doresc, însă au acces numai în urma înregistrării, autentificării și plății acestui Serviciu..

2.3) Perioada de valabilitate a unui Anunț este de 30 de zile calendaristice, calculate din momentul publicării. După expirarea perioadei de 30 de zile de la adăugare, anunțurile vor trece în lista Anunțuri în Așteptare, de unde Utilizatorul sau Partenerul poate activa opțiunea de (re)repostare pe Platformă.

2.4) Anunțurile adăugate sunt contorizate indiferent dacă acestea au status Activat sau Dezactivat, așadar dacă limita de 25 de anunțuri gratuite a fost atinsă deja și un anunț este dezactivat ulterior, nu va fi posibilă adăugarea unui alt anunț gratuit decât după 30 de zile.

2.5) De la al 25-lea anunț încolo, în același cont, vor fi aplicate în mod automat costurile de 89 lei/ 30 zile conform Pachetului Abonament Plus. De asemenea, Utilizatorul sau Partenerul poate opta pentru trecerea la Abonamentul Premium, acesta având un cost de 149 lei/ 30 zile.

2.6) Abonament Plus și Abonament Premium. Aceste tipuri de promovare constă în:

  • Afișarea anunțului în topul listei în cadrul categoriei în care a fost adăugat
  • Evidențierea anunțului cu eticheta Promovat
  • Includerea anunțului în galeria cu anunțuri promovate
  • Reînnoirea anunțului o dată la Abonamentul Plus sau de mai multe ori la Abonamentul Premium, în funcție de pachetul de promovare ales. Prin Reînnoire, anunțul va reveni la începutul listei cu anunțuri și va beneficia de același grad de vizibilitate precum publicarea sa inițială
  • Moderare cu prioritate față de anunțurile adăugate la nivel gratuit

2.7) Alte servicii de promovare care vor fi implementate și disponibile, ulterior, în cadrul Portalului vor fi supuse acelorași condiții, exceptând cazul în care acestea nu necesită condiții de folosire formulate distinct.

2.8) Platforma promovează prin modalități multiple anunțurile listate de utilizatori, potrivit contractelor individuale de prestări servicii, în principal prin includerea acestora în alte pagini web sau în alte medii offline și online. Furnizorul nu poate controla modul în care anunțurile sunt afișate pe site-urile partenere, dar va face eforturi în asigurarea unei expuneri cât mai mari. De asemenea, Utilizatorul sau Partenerul își dă consimțământul la traducerea conținutului său în acest scop pentru medii străine..

2.9) Furnizorul își rezervă dreptul de a restricționa temporar posibilitățile de inserare și de accesare a anunțurilor, dacă acest lucru este necesar datorită limitelor de capacitate, în scopul menținerii siguranței și a integrității serverelor sau pentru implementarea măsurilor de natură tehnică (lucrări de mentenanță sau erori inopinate ale sistemului). Concret, Utilizatorii au acces gratuit la majoritatea serviciilor din Platformă, excepție făcând serviciul de publicare anunț pentru care Utilizatorii au acces numai în urma înregistrării, autentificării și plății acestui Serviciu..

2.10) Este permisă postarea unui singur Anunț privind un bun imobil, la momentul respectiv. Un Anunț nu poate face referire la mai mult de un bun imobil (excepție făcând anunțurile agențiilor imobiliare sau privind promovarea complexelor rezidențiale).

2.11) Utilizatorul este ținut să publice în cadrul Anunțurilor cel puțin o fotografie a obiectului Anunțului, folosind câmpul special creat în acest scop. Conținutul Anunțurilor, inclusiv fotografiile atașate, se recomandă să se refere clar și fără echivoc la obiectul acestora și să îl descrie într-un mod precis, persuasiv, complet și corect, dar care să nu inducă în eroare, în special în ceea ce privește starea juridică și tehnică, parametrii legați de prețul și locația obiectului Anunțului.

2.12) Nu este permis ca Utilizatorul să posteze alte fotografii decât cele ale bunului imobil și care fac obiectul Anunțului, în special cu scopul de a promova firma, marca, logo-ul Utilizatorului (Partenerului) sau oricare altă terță entitate.

2.13) Nu este permisă postarea de către Utilizator a niciunui fel de text, anunț sau alte informații pe fotografiile care prezintă imobilul, în special postarea numerelor de telefon și a adreselor paginilor web ale Partenerilor, singura excepție permisă fiind includerea pe fotografia care prezintă imobilul a unui simbol al Partenerului sub forma unui filigran (inscripționare). În același timp, Furnizorul poate include pe oricare dintre fotografiile care prezintă imobilul un filigran cu denumirea Platformei, cu scopul de a asigura fotografia respectivă împotriva utilizării ei neautorizate de către o terță entitate.

2.14) Utilizatorul declară că este autorizat (mandatat) să utilizeze fotografiile postate cu scopul de a face publicitate pe Platformă, respectând regulile specificate în Termenii și Condițiile Generale.

2.15) Prețurile specificate în Anunțuri trebuie exprimate sincer și serios, la valoarea cu TVA (dacă există), fără a include alte taxe sau impozite.

2.16) Conținutul Anunțului, inclusiv al fotografiilor atașate acestuia, nu poate încălca prevederile legii, drepturile terțelor persoane (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală și dreptul la viaţă privată), bunele practici și dispozițiile acestor Termeni și Condiții Generale. Anunțul publicat nu va conține: niciun act de concurență neloială, niciun link către prestatori de servicii sau către website-ul unui terț, oferte pentru bunuri sau servicii a căror vânzare sau prestare este ilegală, date cu caracter personal care identifică sau pot conduce la identificarea unei persoane în lipsa acordului expres al acesteia, viruși, fișiere, coduri sau programe menite să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricăror componente software sau hardware, adrese de e-mail înșelătoare sau inexistente.

2.17) Nu este permisă postarea de către Utilizator a unui Anunț care conține o ofertă de achiziționare/cumpărare (în loc de vânzare), reducerea semnificativă, ulterioară postării, a prețului de vânzare sau a chiriei ori manipularea cuvintelor cheie (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu bunul imobil). De asemenea, este interzisă includerea în titlu sau în descrierea anunțului a adreselor de pagini web pe care se desfășoară o activitate similară cu Platforma.

2.18) Utilizatorul trebuie să specifice în conținutul Anunțului datele sale de contact. Datele de contact specificate în conținutul Anunțului trebuie să fie identice cu datele incluse în setările Contului Utilizatorului.

2.19) Orice Anunț este supus verificării în mod aleator de către Furnizor. Cu scopul de a crește eficacitatea Anunțului, Furnizorul are dreptul de a edita și completa parametrii acestuia. De asemenea, anunțurile care nu respectă acești Termeni si Condiții vor fi retransmise Utilizatorului pentru revizuire și/sau refuzate.

2.20) Ca urmare a constatării nerespectării regulilor din acești Termeni si Condiții de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Platformă, Operatorii desemnați de către Furnizor vor avea dreptul, fie să modifice (editeze) Anunțul și să îndrepte erorile constatate, fie să refuze publicarea acestuia pe Platformă.

2.21) În cazul refuzării Anunțului și ștergerii acestuia de pe Platformă, Furnizorul va notifica Utilizatorii sau Partenerii – cel târziu în momentul în care blocarea devine efectivă – despre motivele refuzului, indicând conținutul blocat, motivele deciziei de blocare, cu menționarea dispozițiilor încălcate.

2.22) Dispozițiile de la punctul 2.21 nu se aplică dacă există notificarea unei autorități publice competente; dispoziții legale obligatorii sau necesitatea de a asigura protecție Utilizatorilor care au ca rezultat obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acest punct.

2.23) Utilizatorul profesionist are oportunitatea de a contesta decizia privind blocarea conținutului trimis sau publicat de acesta, prin transmiterea unei obiecții Furnizorului, oferind informații precise cu privire la conținutul blocat.

2.24) Dacă contestația menționată la punctul 2.23 este fondată sau dacă circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentate în Termeni și Condiții au încetat să mai existe, doar în aceste situații, conținutul va fi restabilit imediat ce este posibil.

2.25) În situația în care Utilizatorul publică în mod repetat un Anunț fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Platformă până cel târziu la încetarea efectivă a contractului dintre părți.

Art. 3 – PRINCIPII DE BUNĂ FUNCȚIONARE

3.1) Principalul serviciu prestat în cadrul Platformei noastre constă în a oferi Utilizatorilor posibilitatea de a stoca pe perioadă determinată, gratuit sau contra cost, Anunțurile Utilizatorilor pe server și de a le publica pe Platformă.

3.2) Sunt interzise acele acțiuni ale Utilizatorului al căror efect poate avea drept urmare o supraevaluare a poziției Anunțului Utilizatorului pe lista Anunțurilor aflate pe Platformă. Ca exemplu de supraevaluare a poziției Anunțului pe lista Anunțurilor se consideră ștergerea Anunțului și modificarea conținutului acestuia constând în modificarea descrierii, fotografiilor sau a prețului și postarea lui din nou, pe durata derulării pachetului publicitar. Toate modificările obiectului Anunțului, în special modificarea descrierii sau a prețului se recomandă să fie efectuată în cadrul aceluiași Anunț.

3.3) Utilizatorul se declară de acord ca Furnizorul să utilizeze întreg conținutul al Anunțului sau doar anumiți itemi ai Anunțului după încheierea postării Anunțului, pe pagina de internet și în materialele publicitare ale Platformei de Imobiliare, precum și pe alte platforme.

3.4) Pentru postarea corectă a Anunțurilor, este necesară completarea integrală a formularului electronic pentru adăugarea Anunțului, conform instrucțiunilor indicate în formular.

3.5) Furnizorul începe automat postarea Anunțului, acesta fiind afișat în ordinea dată de propriul scor de calitate.

3.6) Utilizatorii vor putea publica Anunţurile postate pe Platformă sau pe altă subpagină dedicată de imobiliare.

3.7) Utilizatorii sistemelor CRM imobiliar, vor avea posibilitatea de a exporta – după acordul Furnizorului survenit în urma unui contract de colaborare – anunțurile pe Platformă și/sau pe altă subpagină conform instrucțiunilor furnizate în cadrul sistemului CRM.

3.8) Furnizorul are opțiunea să presteze servicii pentru punerea la dispoziție și menținerea paginilor web (www) pe domeniul acestuia. Preţul pentru punerea la dispoziție a paginilor web va fi specificat în Lista de Prețuri și/sau în contractul de prestări servicii. Domeniile din cadrul paginilor web imobiliareoferte.ro, pe care le folosesc Utilizatorii sunt proprietatea Furnizorului. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica denumirea paginii web și de a refuza prestarea serviciilor sub o anumită denumire pe domeniul imobiliareoferte.ro.

Art. 4 – REGULI DE UTILIZARE

4.1) Din momentul creării Contului şi al acceptării Termenilor și Condițiilor Generale de către Utilizator, se încheie un contract între Utilizator și Furnizor, al cărui obiect este prestarea Serviciilor pe Platformă, în condițiile specificate în Termenii și Condițiile Generale. În conformitate cu contractul încheiat cu Furnizorul, Partenerilor li se pot aplica condiţii diferite de cele stipulate în aceşti Termeni şi Condiţii.

4.2) Utilizarea Platformei necesită îndeplinirea cumulată de către Utilizator a următoarelor condiții:

4.2.1) înregistrarea corectă a Contului de Utilizator;

4.2.2) acceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizator sau, în cazul Partenerilor cărora li se aplică Condiţii Speciale, semnarea Condiţiilor Speciale;

4.2.3) rezultatul pozitiv în ceea ce priveste verificarea datelor Utilizatorului, operațiune efectuată de către Furnizor.

4.3) Prin crearea Contului, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la primirea mesajelor din sistem și a celor care conțin informații privind serviciile Platformei pe adresa de e-mail furnizată.

4.4) Furnizorul poate condiționa prestarea Serviciilor de transmiterea de către Utilizator a documentelor care confirmă datele oferite de Utilizator. În același timp, Utilizatorul se obligă să își actualizeze de fiecare dată când este cazul datele de contact incluse.

4.5) Cu acceptul Furnizorului, un Utilizator poate înregistra mai mult de un Cont.

4.6) Orice acțiuni ale Utilizatorului care pot îngreuna sau destabiliza funcționarea Platformei sunt interzise.

4.7) Elementele grafice (imagini, text, elemente audio, elemente grafice, elemente software, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate ș.a), forma și compoziția acestor elemente (layout), mărcile comerciale și oricare alte informații, disponibile pe paginile de internet ale Platformei sunt rezervate utilizării exclusive de către Furnizor. Întregul conţinut al Platformei este proprietatea Furnizorului și Partenerilor, fiind protejat conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi tuturor celorlalte legi în vigoare privind drepturile de proprietate intelectuală. Preluarea sau descărcarea oricăror materiale, informaţii şi/sau date de pe Platforma în scopul republicării, distribuirii totale sau parţiale sau în alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă. Este interzisă, totodată, utilizarea de către Utilizatori a simbolurilor Platformei de Imobiliare, inclusiv a elementelor grafice, în cadrul propriilor pagini de internet.

4.8) Platforma poate conţine legături (,,link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni şi condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective. Furnizorul nu este răspunzător și nu își asumă nicio obligație pentru conținutul acestor website-uri si nici cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Utilizatorul accesează aceste website-uri şi/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc şi pe propria răspundere.

Art. 5 – PLATA SERVICIILOR

5.1) Utilizarea Platformei se face contra cost, toate sumele plătibile de către Utilizatori regăsindu-se în pachetele comerciale.

5.2) Preţurile menţionate în lista de Preţuri includ TVA, conform legislaţiei în vigoare.

5.3) Datele privind efectuarea plăţii prin vor fi transmise Furnizorului ori de câte ori sunt solicitate. Documentele care vor conţine alte date decât cele specificate expres de către Furnizor cu privire la efectuarea plăţii nu vor duce la promovarea sau afișarea Anunţului, deoarece nu pot fi prelucrate de către Furnizor, astfel încât se va considera în mod automat că Utilizatorul nu a achitat prețul promovării. Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului rambursarea oricăror sume achitate în cazul în care plata publicării Anunţului nu a putut fi confirmată Furnizorului.

5.4) Pentru plata prin card, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul şi toate informațiile relevante pentru comandă sunt furnizate de PayU, furnizorul de servicii de plată prin card online, în pagina web către care va fi redirecționat Utilizatorul.

5.5) Ulterior emiterii facturii fiscale, nu sunt acceptate solicitări de modificare/stornare a facturii emise.

Art. 6 – RĂSPUNDEREA PRIVIND CONȚINUTUL

6.1) Utilizatorul este responsabil pentru conținutul anunțurilor, Furnizorul neverificând legalitatea, corectitudinea sau caracterul complet și exclude orice garanție sau răspundere.

6.2) De asemenea, Furnizorul exclude orice garanție sau răspundere care deriva din faptul că contractele de vânzare-cumparare autentificate pe baza anunțurilor publicate pe Platformă nu sunt valabile în conformitate cu legislația aplicabilă.

6.3) Utilizatorul eliberează Furnizorul de pretențiile terților impotriva acestuia datorită încălcării drepturilor lor de către anunțul utilizatorului sau de către orice alta utilizare a paginii web Imobiliare.ro de catre utilizator. Și mai mult decât atât, utilizatorul și asumă inclusiv obligația de suportare a cheltuielilor necesare pentru apărarea drepturilor imobiliareoferte.ro. Se exceptează Utilizatorul care nu este responsabil pentru incalcarea drepturilor.

Art. 7 – SESIZĂRI

7.1) Conform Regulamentului European 2016/679, orice persoană care este vizată are dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea sau restricționarea acestor date.

7.2) Utilizatorul are dreptul să reclame executarea necorespunzătoare de către Furnizor într-un termen de șapte zile de la postarea Anunțului.

7.3) Reclamațiile vor fi comunicate către Furnizor prin intermediul datelor de contact disponibile pe Platforma sau în scris la adresa sediului.

7.4) Reclamațiile vor fi analizate în cel mult 30 zile de la data primirii lor.

ART. 8 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1) Încetarea contractului va putea fi solicitată de către oricare parte.

8.2) În situația în care părțile încalcă prevederile contractuale, Furnizorul are dreptul de a închide sau de a suspenda contul și accesul la serviciu de îndată, fără notificare prealabilă.

Install App

Tap the Share icon at the bottom of the screen. Scroll down to the list of actions and tap Add to Home Screen.